Internetový marketing - efektívny marketing

Online marketing je výnimočný! Jeho výsledky sa dajú presne merať a tak optimalizovať investície na tie aktivity, ktoré prinášajú merateľné výsledky. Využívate správne možnosti komunikácie na internete, meriate výsledky svojich aktivít správne?

Nástroje a možnosti komunikácie v online prostredí sa vyvíjajú doslova každý deň. Vznikajú nové stránky, nové sociálne siete, mobilné aplikácie. Rozširujú sa možnosti nástrojov bezplatných či platených online nástrojov. Potencionálnych klientov môžete na svoje stránky prilákať rôznymi spôsobmi. A nie je ani tak problém prilákať na váš web návštevníkov, ako priviezť na web budúcich klientov vďaka správne zacielenej marketingovej komunikácii v kombinácii s webom optimalizovaným pre dobrú orientáciu v nákupnom procese.

Meranie efektivity kampane sa už dávno nepočíta z počtu impresií reklamného banneru či unikátnych používateľov internetu, ktorí reklamný banner mohli vidieť. Úspešnosť online kampaní sa už nemeria ani na počet preklikov na váš web, aj táto kedysi veľmi populárna metrika je dnes už prežitá, nakoľko na web sa dá priviesť veľké množstvo návštevníkov za pomerne nízke náklady na úrovni pár centov za preklik. Efektivita online komunikácie sa dnes meria prostredníctvom konverzií - môže to byť napríklad odoslanie kontaktného formulára na vašom webe, alebo v ideálnom prípade uskutočnenie online objednávky. Každá takáto aktivita klienta sa dá merať a priradiť ku kampani, vďaka čomu je možné výdavky na online reklamu veľmi úspešne optimalizovať na tie aktivity, ktoré prinášajú reálne výsledky - konverzie.

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače

Z dlhodobého hľadiska najefektívnejší spôsob získavania návštevnosti webových stránok. Pomalší nástup sa vykompenzuje dlhodobým efektom, ktorý si po úvodnej implementácii nevyžaduje ďalšie investície. čítajte ďalej »

PPC reklama

PPC reklama vo vyhľadávačoch

Neoslovíte lepšieho klienta ako takého, ktorý vyhľadáva to čo predávate vy. Ideálnym nástrojom je reklama vo vyhľadávačoch (google) a sociálnych sieťach (facebook), pri ktorej platíte za preklik. čítajte ďalej »

Email marketing

E-mailový marketing

Budovanie vlastnej databázy e-mailových adries vašich existujúcich ale aj potencionálnych klientov je základom pre úspešnú direct marketing komunikáciu, v ktorej môžete ponúkať napr. výhodné last minute ponuky. čítajte ďalej »