E-mailový marketing

Budovanie vlastnej databázy e-mailových adries vašich existujúcich ale aj potencionálnych klientov je základom pre úspešnú direct marketing komunikáciu, v ktorej môžete ponúkať napr. výhodné last minute ponuky.

Asi každému z nás sa v súvislosti s pojmom e-mailová reklama vybaví otravná forma reklamy, ktorá nám chodí do nášho e-mailu. Ak sa naša e-mailová adresa dostane na neseriózny e-mailový zoznam, je v podstate nemožné sa zbaviť otravných e-mailov. V tomto momente nastupujú spamové filtre, ktoré sa buď samé alebo na základe nastavení užívateľa snažia rozoznať, ktorá správa prichádzajúca na e-mailovú adresu je vyžiadaná a ktorá nie. Tie nevyžiadané sa môžu automaticky vymazávať. Umenie nastupuje vo chvíli, keď zistíme, že každá e-mailová služba má svoje špecifické nastavenia, podľa ktorých identifikuje spam. Pri väčších zoznamoch e-mailových adries je preto nepochybne lepšie na priamy e-marketing využiť niektorú z mnohých špecializovaných služieb dostupných na internete za prijateľné ceny.

Nesprávne použitie slov v predmete emailovej správy môže nielen zabezpečiť prepadnutie správy do spamového koša, ale aj to, že odberateľ si správu ani neotvorí, pretože ho predmet správy nezaujme. Vylúčenie slov z tela e-mailu, ktoré nás opäť môžu kvalifikovať ako nevyžiadanú poštu, je ďalším z viacerých faktorov, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave newsletter kampane.

Nielen samotné rozoslanie a doručenie, ale najmä následne sledovanie aktivít odberateľov je základom úspešného priameho marketingu prostredníctvom e-mailu. Východiskovým údajom je počet odoslaných e-mailov. Ďalej vieme sledovať počet otvorených e-mailov, počet preklikov z nich, a následne aj počet objednávok, ktorá nám daná kampaň priniesla. Až údaj o počte zrealizovaných objednávok je najčastejším ukazovateľom úspešnosti e-mailovej kampane.

Uvažujete o komunikácii s vašimi zákazníkmi formou e-mailu? Poradíme vám, nastavíme vám systém alebo to budeme robiť za vás!

Kontaktuje nás »