Pay-per-click reklama (PPC)

Neoslovíte lepšieho klienta ako takého, ktorý vyhľadáva to čo predávate vy. Ideálnym nástrojom je reklama vo vyhľadávačoch (google) a sociálnych sieťach (facebook), pri ktorej platíte za preklik.

Základným princípom pay-per-click reklamy, ako už napovedá jej názov, je reklama pri ktorej platíte za preklik klienta. Máte možnosť aj platby za zobrazenia v tom prípade, ak chcete v krátkom čase osloviť čo najväčší počet používateľov internetu. Reklama s platbou na báze prekliku je však oveľa efektívnejšou, ak nie vôbec najefektívnejšou formou reklamy na internete, pretože platíte až vtedy, keď vaša reklama klienta zaujme, kedy je aj väčšia šanca, že klient si na vašej stránke objedná váš produkt alebo službu.

PPC reklamou môžete cieliť potencionálnych klientov rôznymi formami. Najčastejšími formami PPC reklamy sú:

Reklama vo vyhľadávaní

Ak vaša stránka nie je dostatočne optimalizovaná pre vyhľadávače tak aby ste sa umiestňovali na uspokojivých pozíciách v organickom vyhľadávaní, prostredníctom PPC reklamy vo vyhľadávaní sa môžete dostať na popredné pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Keďže sa jedná a veľmi klikateľné pozície, často krát vidíme spoločnosti, ktoré by sa zobrazili vo výsledkoch organického vyhľadávania na prvom mieste, avšak aj napriek tomu investujú do PPC reklamy.

Princípom fungovania PPC reklamy sú kľúčové slová a frázy, na ktoré sa chceme vo výsledkoch zobrazovať. Tieto sa zadefinujú v nastaveniach kampane, kde sa zároveň vytvoria aj textové inzeráty. Textové inzeráty by mali byť písané pútavo aby motivovali potencionálneho klienta kliknúť na váš inzerát. Pozíciu, na ktorej sa inzerát zobrazí ovplyvňuje viacero faktorov, tým najhlavnejším je ponúkaná cena za preklik. Inzerovanie teda funguje na princípe aukcie, kto ponúkne vyššiu cenu za preklik má vyššiu šancu sa zobraziť na popredných pozíciách. Do úvahy sa však berú aj iné faktory - ak je inzerát napísaný dobre a má dobrú mieru prekliku (CTR), vyhľadávač ho môže posunúť vyššie aj napriek nižšej ponuke za preklik, pretože vyhľadávač môže aj s nižšou cenou za preklik zarobiť viac, vďaka lepšej klikateľnosti.

Reklama vo vyhľadávaní sa dá cieliť na krajiny (v niektorých krajinách aj na kraje či mestá), dá sa cieliť podľa jazykov či iných príznakov. Vďaka meraniu konverzií sa reklama dá veľmi dobre optimalizovať a je možné sa zamieravať najmä na tie reklamné zostavy, ktoré nám prinášajú najviac konvezii.

PPC reklama vo vyhľadávaní je najžiadanejšou vo vyhľadávači Google (Adwords), na českom trhu má svoj podiel aj vyhľadávač Seznam, v Rusku to je Yandex.

Reklama v obsahovej sieti

Prevádzkovatelia menej či viac známych stránok, blogov a portálov sa môžu rozhodnúť, že na svojich stránkach budú zobrazovať reklamu tretích strán. Ak nemajú priame objednávky na reklamu od svojich klientov, môžu na svoje stránky umiestňovať reklamu obsahovej siete. Vaše textové inzeráty, ale aj bannerové a animované reklamy sa tak môžu v rámci obsahovej siete dostať na miesta, kam chodia vaši potencionálni klienti. Táto forma reklamy sa odporúča najmä za účelom budovania značky či zlepšovania povedomia o produkte, pretože používateľom internetu sa zobrazuje aj vtedy, kedy ešte nemusia váš produkt hľadať, ale môžu si na vás spomenúť keď sa dostanú do nákupnej fázy.

Reklama v obsahovej sieti sa dá cieliť na krajiny (v niektorých krajinách aj na kraje či mestá), dá sa cieliť podľa jazykov či iných príznakov. Dá sa nastaviť opäť na kľúčové slová, ktoré by mala obsahovať stránka, na ktorej sa reklama zobrazí. Dá sa nastaviť na kategórie stránok, kde sa bude zobrazovať či na konkrétne weby a portály.

Vďaka meraniu konverzií sa reklama dá veľmi dobre optimalizovať a je možné sa zamieravať najmä na tie reklamné zostavy, ktoré nám prinášajú najviac konvezii.

Reklama na sociálnej sieti

V našom geografickom regióne je najpoužívanejšou sociálnou sieťou facebook. Táto sociálna sieť nám poskytuje taktiež veľmi dobrý nástroj pre inzerciu. Výhodou reklamy na sociálnej sieti je, že prevádzkovateľ sociálnej siete má dobré informácie o svojich používateľoch a reklamu je teda možné veľmi dobre cieliť aj na základe demografických kritérií (vek, pohlavie, stav, ...). Cielenie na základe jazyka či geografických regiónov je samozrejmosťou. Najefektívnejším modelom reklamy na sociálnej sieti je s platbou za preklik, ak však chcete osloviť čo najviac ľudí v krátkom čase, dostupná je aj forma reklamy s platbou za zobrazenia.

Vďaka meraniu konverzií sa reklama dá veľmi dobre optimalizovať a je možné sa zamieravať najmä na tie reklamné zostavy, ktoré nám prinášajú najviac konvezii.

Remarketing/retargeting

PPC reklama formou remarketingu resp. retargetingu sa stala fenoménom tejto doby. Jej princíp spočíva v tom, že návštevníkov prichádzajúcich na naše stránky si vieme označkovať. Vieme si označiť či si pozerali niektorú sekciu nášho webu, ktoré konkrétne produkty si prezerali. Ak neurobili objednávku, formou remarketingovej reklamy ich vieme veľmi adresne cieliť našou reklamou, prostredníctvom ktorej ich môžeme presvedčiť k návratu na náš web a k uskutočneniu objednávky. Môžeme im zobraziť reklamu presne na ten istý produkt, ktorý si prezerali pri svojej návšteve na našom webe a napríklad formou malej zľavy či iného benefitu motivovať klienta k návratu.

Kontaktuje nás »