Poradenstvo a konzultácie pre cestovný ruch

Máte svoj interný tím, ktorý chcete posunúť ďalej? Poradíme vašim zamestnancom, zaškolíme ich s najnovšími poznatkami z praxe, vyjasníme súvislosti, poskytneme konzultácie na rôzne témy propagácie a predaja služieb v cestovnom ruchu a hotelierstve.

Problematika rýchlo sa vyvíjajúcich moderných komunikačných a predajných elektronických prostriedkov je natoľko komplexná, že každá oblasť si vyžaduje experta, ktorý v záujme udržania svojich vedomostí aktuálnych sa musí neustále vzdelávať. Koľko takýchto expertov by ste vo svojom tíme potrebovali, keby ste chceli byť úspešným v online predaji? Potrebovali by ste minimálne stredne veľkým tím zamestnancov, ktorý si môže dovoliť azda len veľká hotelová sieť.

Za riešeniami poskytovanými pod značkou travelin stojí tím expertov, z ktorých sa každý špecializuje na určitú oblasť spadajúcu do elektronického predaja služieb cestovného ruchu a hotelierstva. Vo svojej oblasti sa neustále vzdelávame, získavame nové skúsenosti, sledujeme aktuálne trendy a nové nástroje na podporu online predaja. Sústredíme sa na to, aby naše odporúčania zahŕňali všetky naše skúsenosti a poznatky, a zároveň na seba nadväzovali naprieč širokým spektrom aktivít súvisiacich s online predajom produktov a služieb.

Máte záujem osloviť nových klientov a vyťažiť maximum z predaja vašich produktov a služieb v online prostredí? Poradíme vám a vašim zamestnancom, poskytneme odporúčania pripravené špeciálne pre vašu spoločnosť a na vaše požiadavky. Vašich zamestnancov zaškolíme a predstavíme im súvislosti medzi jednotlivými nástrojmi a možnosťami marketingovej komunikácie a predaja vo svete internetu.

Kontaktuje nás »