Rezervačné a predajné systémy

Moderný rezervačný systém je taký, ktorý vie predávať na internete, vie predávať efektívne a v záujme maximalizovania tržieb vedieť tvoriť cenu pre klienta na základe sezónnosti, vypredania kapacít a ďalších ukazovateľov.

Časy, kedy ste si obsadenosť hotelových izieb kreslili na papier na recepcii sú už dávno preč. Možnosť online overenia dostupnosti a aktuálnej ceny nielen uľahčujú klientom uskutočnenie objednávky, ale aj šetria náklady. Klienti, ktorých aerolinky či porovnávače hotelov naučili rezervovať online, si priam žiadajú možnosť online rezervácie pri plánovaní svojich ciest či dovoleniek. Pri rozhodovaní sa medzi dvoma či viacerými hotelmi bude kľúčovú úlohu hrať aj fakt, či sa daný hotel dá zarezervovať online. Je to totiž pohodlná a úsporná možnosť predaja nielen pre klienta, ale aj pre dodávateľa, ktorý šetrí na prenájme priestorov pre klasický kamennú predajňu či zamestnancov v kontaktnom centre.

Moderný rezervnačný systém preto musí vedieť komunikovať prostredníctvom internetu nielen s webovou stránkou poskytovateľa služieb cestovného ruchu, ale aj s celosvetovými vyhľadávačmi a porovnávačmi cien. Musí im posktovať vždy aktuálne informácie o dostupnsti kapacít ako aj správnu cenotvorbu, ktorá sa odvíja od rôznych kritérii v záujme dosiahnutia čo najlepších tržieb. Medzi hlavné kritéria pri cenotvorbe nepochybne patrí sezónnosť, deň nástupu na pobyt či aktuálna obsadenosť ubytovacieho zariadenia. Do cenotvorby však môže vstupovať množstvo ďalších faktorov, ako je napríklad lojalita klienta, limitovaná promo ponuka, či dohoda s korporátnym klientom na špeciálnych tarifách. Všetky tieto vstupy sa dajú do revenue managementu zapracovať tak, aby každý klient videl správnu cenu v záujme optimalizovania tržieb z predaja produktu.

Nevyhnutnou informáciou je dostupnosť voľných kapacít v reálnom čase. Nie je v záujme poskytovateľa služieb blokovať svoje kapacity keď o ne prejavujú záujem klienti, tak isto ako nie je v záujme poskytovateľa rozhnevať si klientov odmietnutím poskytnutia služby z dôvodu preknihovania svojich kapacít. Vzhľadom na to, že kapacity je možné predávať rôznymi kanálmi (recepcia, web stránka, telefón, porovnávačie cien a agregátory, ...), je nevyhnutné zabezpečiť to, aby rezervačný systém mal vždy aktuálnu informáciu o predaných kapacitách. Výmenu informácii v reálnom čase je možné zabezpečiť prepojeniami systémov na báze XML. A tak na jednej strane môžu mať porovnávače cien aktuálnu informáciu o dostupnosti izieb, na druhej strane rezervácia vytvorená na webe porovnávača cien či agregátora sa prostredníctvom XML prepojenia môže zapísať automaticky do rezervačneho systému poskytovateľa.

Kontaktuje nás »